Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

  це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру в галузі фінансів, банківської справи та страхування, має досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у сфері фінансів.

 Пiдготовка магістрів на базі освітнього рівня «бакалавр» і «спеціаліст»

Термін навчання:

1 рік 4 місяці

Вступні випробування:

– фахове вступне випробування;

– єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО.

Форми навчання – денна, заочна, дистанційна.

    Магістерська програма є універсальною з точки зору охоплення бізнес-процесів і видів фінансових послуг з орієнтацією на управлінську діяльність.

Сфера діяльності випускника:

- підприємства, установи та організації;

- науково-дослідні інститути та вищі навчальні заклади;

- бюджетні установи та державні фонди;

- органи Державної казначейської служби (Казначейство);

- органи Державної фіскальної служби (податкові інспекції, митниці);

- органи Державної аудиторської служби;

- банківські установи;

- фінансові управління різних рівнів підпорядкування;

- страхові компанії;

- біржові установи;

- консалтингові компанії;

- державні органи соціального захисту населення;

- міжнародні фінансові та інвестиційні фонди.

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати наступні посади:

- фінансовий директор;

- генеральний та виконавчий директор;

- провідний спеціаліст науково-дослідного інституту;

- науково-педагогічний працівник вищого навчального закладу;

- фінансовий аналітик;

- фінансовий консультант;

- керівник та провідний спеціаліст органів державного управління та місцевого самоврядування;

- директор, заступник директора, керуючий, провідний спеціаліст банківської установи;

- директор, головний бухгалтер, провідний спеціаліст страхової компанії;

- брокер, маклер, дилер;

- керівник і провідний спеціаліст міжнародних фінансових та інвестиційних фондів.